Pontiflex: Duurzame modulaire bruggen
2017 - 2021

De afgelopen jaren heeft Pontiflex in totaal vier subsidies ontvangen binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) resp. het programma Circulaire ketenprojecten. Dit van het Rijk (RVO) en van de provincie Noord-Holland. Deze subsidies hebben ons in staat gesteld om de haalbaarheid van het Pontiflex-concept nader te onderzoeken, zowel in zakelijk als in technisch opzicht. Ook konden we hiermee de aanloopkosten voor onderzoek en ontwikkeling dragen. Omdat de aanvragen voor subsidies alleen in competitie en na strenge jurering worden gehonoreerd, betekenen deze toekenningen tevens publieke erkenning van ons bedrijf en onze duurzame modulaire fietsbruggen.