Pontiflex: Duurzame modulaire bruggen
← Terug naar portfolio

Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

2020-2021

Een extra fietsverbinding over of onder het Amsterdam-Rijnkanaal heen of door, ter hoogte van de Piet Hein-tunnel in het oosten van Amsterdam, is een grote wens van veel bewoners, ondernemers en onderwijsinstellingen op Zeeburgereiland en IJburg (en ook daarbuiten). Pontiflex, waarvan het kantoor zich op IJburg bevindt, volgt dit dossier al jaren en kent het van haver tot gort. De totstandkoming van deze onzes inziens bijzonder noodzakelijke extra langzaamverkeerverbinding laat door allerlei omstandigheden op zich wachten. Op eigen initiatief en met al onze kennis op dit vlak, ook als ervaringsdeskundigen, hebben we een aantal schetsen gemaakt voor een wat ons betreft ideale fietsbrug op die locatie. Ideaal in de zin van: optimale toegankelijkheid voor langzaam verkeer vanuit en naar Amsterdam-Centrum, minimale overspanning en dito hellingspercentage, nautische risico's, overlast voor bewoners enzovoort.

Schetsen fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal Zeeburgereiland-Oostelijk Havengebied